BLOG

dd

Sanace krovů s Kemáda Group s.r.o.

Komplexní služby pro sanaci krovů

V Kemáda Group s.r.o. se specializujeme na komplexní sanaci krovů, která zahrnuje všechny nezbytné kroky k zajištění dlouhodobé stability a bezpečnosti střechy. Naše odborné týmy mají bohaté zkušenosti a používají moderní techniky a materiály, aby vaše krovy byly v optimálním stavu.

Vizualizace stavu krovu

První krok: Vizuální posouzení stavu krovu

Prvním krokem při sanaci krovu je důkladné vizuální posouzení stavu krovu. Naši odborníci pečlivě prozkoumají krov, aby identifikovali jakékoli poškození nebo oslabení. Toto posouzení může zahrnovat také měření vlhkosti dřeva, aby bylo možné přesně určit rozsah potřebných oprav.

Výměna poškozených částí

Výměna poškozených nebo nahnilých částí krovu

Po vizualizaci stavu krovu může být nutné vyměnit poškozené nebo nahnilé části krovu, včetně trámů a vazníků. Naši odborníci provádějí všechny výměny s maximální precizností a používají kvalitní materiály, které zajišťují dlouhou životnost a stabilitu krovu.

Přidání podpěr

Přidání podpěr pro zajištění stability

Pokud je krov velmi oslabený nebo poškozený, může být nutné přidat další podpěry, aby se zabránilo dalšímu poškození krovu. Naši technici pečlivě navrhnou a nainstalují podpěry tak, aby zajistili maximální stabilitu a bezpečnost střechy.

Ošetření dřeva

Ošetření krovu proti dřevokazným houbám a škůdcům

Pro zlepšení stavu dřeva může být nutné provést ošetření krovu proti dřevokazným houbám, plísním a dalším škůdcům. Používáme účinné a ekologicky šetrné přípravky, které chrání dřevo a zajišťují jeho dlouhodobou odolnost.

Zpevnění krovu

Zpevnění krovu pomocí ocelových spojů a kotvení

Po výměně poškozených částí a přidání podpěr může být nutné krov zpevnit pomocí ocelových spojů a kotvení. Tento krok zajišťuje, že krov bude schopen odolávat budoucím zátěžím a zůstane stabilní i za náročných podmínek.

Výměna krytiny

Výměna poškozené krytiny a zlepšení izolačních vlastností

V případě, že byla krytina krovu poškozena, může být nutné